Cảm ơn sự quan tâm của bạn tới Dự án Xây dựng Trường đại học Việt - Đức. Dưới đây là danh sách các câu hỏi và trả lời thường gặp đối với dự án. Để được trợ giúp cụ thể hơn xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi hoặc sử dụng chức năng phản hồi.
17/07/2012: 
17/07/2012: