GIỚI THIỆU CHUNG


Thực hiện chủ trương của Chính phủ Việt Nam xây dựng một số trường đại học đẳng cấp quốc tế theo Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020 và Quyết định số 145/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương và những định hướng lớn xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế của Việt Nam. 

Dự án "Xây dựng Trường Đại học Việt Đức" vốn vay của Ngân hàng Thế giới sau gần 2 năm thực hiện với sự nỗ lực hợp tác chặt chẽ của Chính phủ hai nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức (trực tiếp là bang Hessen), hai Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen CHLB Đức cũng như sự hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu xây dựng Dự án của các chuyên gia tư vấn Đức. Dự án đã được các cấp có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt và đàm phán với Ngân hàng Thế giới (World Bank). 

Dự án "Xây dựng Trường đại học Việt Đức" là Dự án xây dựng mới trường Đại học theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị tiêu chuẩn quốc tế trên khu đất diện tích 50 ha tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.


MÔ TẢ DỰ ÁN


Tên dự ánDự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức
Cơ quan Chủ quản Dự ánBộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan Chủ dự ánBộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan thực hiện Dự ánBan Quản lý Dự án xây dựng Trường Đại học Việt Đức của Bộ Giáo dục và Đào tạo (PMU) và Ban Quản lý Dự án Trường Đại học Việt Đức (VMU)
Địa chỉ liên hệ của PMUVPHN: 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 84-4-39388623 / Fax: 84-4-39378049
Công trường: Phường Thới Hòa, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
Địa chỉ liên hệ của VMUPhường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 84-8-3725 1901 /Fax: 84-8-3725 1903
Loại dự ánODA 
Tổng số vốn của dự án

200.600.000 USD, Trong đó:
 • Vốn ODA (nguồn vốn vay ưu đãi Hiệp hội Phát triển Quốc tế IDA): 119.400.000 SDR (khoảng 180.400.000 USD)
 • Vốn đối ứng từ Ngân sách nhà nước: 20.200.000 USD
Thời gian thực hiện dự án Từ năm 2010 đến năm 2017


CÁC THÀNH PHẦN CỦA DỰ ÁN


Thành phần1: Xây dựng khung chính sách và quản trị nhà trường

Xây dựng một mô hình hoạt động của trường đại học với năng lực tổ chức, quản lý, hoạt động tiên tiến, hiện đại và hiệu quả cao về các lĩnh vực: Quản trị trường, quản lý tài chính và cơ chế tài chính bền vững, quản lý chất lượng, quản lý nguồn nhân lực, lập kế hoạch chiến lược và dịch vụ sinh viên.


Thành phần 2: Phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học

Xây dựng chính sách, quy định, thủ tục và năng lực các chương trình học thuật và các công trình nghiên cứu của nhà trường, bao gồm: Chiến lược giảng dạy; chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ chất lượng cao đạt trình độ quốc tế; trang thiết bị phòng thí nghiệm, giảng dạy, thư viện và nguồn dữ liệu mạng .v.v.theo tiêu chuẩn quốc tế. Xây dựng Trường quan hệ, gắn kết chặt chẽ với các ngành công nghiệp trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới.


Thành phần 3: Xây dựng khuôn viên và cơ sở hạ tầng

Xây dựng cơ sở vật chất mới, hiện đại thiết kế theo tiêu chuẩn các trường đại học châu Âu, phù hợp với điều kiện Việt Nam gồm 5 khu: Khu công viên khoa học; khu đào tạo học thuật; khu thể thao dịch vụ; khu nhà ở cho sinh viên; khu nhà ở cho giáo sư, giảng viên cao cấp và hạ tầng, cảnh quan cây xanh; Nâng cao năng lực cho bộ phận duy tu bảo trì khuôn viên và quản lý trang thiết bị của trường.


Thành phần 4: Quản lý, giám sát và đánh giá dự án

Hỗ trợ để thực hiện Dự án có hiệu quả, giải ngân và bàn giao công trình đưa vào sử dụng đúng tiến độ, nội dung gồm: Quản lý và điều phối Dự án; Giám sát và đánh giá Dự án.


MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN


Mục tiêu dài hạn

Xây dựng VGU là trường đại học nghiên cứu tự chủ về quản trị, tài chính và chất lượng cao trong hệ thống GDĐH của Việt Nam và trở thành một trường đại học, một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu ở Việt Nam, đạt trình độ khu vực và quốc tế. Đến giai đoạn năm 2025 - 2030, trường phấn đấu được xếp hạng trong nhóm 200 trường đại học hàng đầu thế giới.


Mục tiêu cụ thể
 • Thiết lập và thí điểm mô hình mới về khung chính sách quản trị, tài chính và đảm bảo chất lượng của một trường đại học tự chủ và tự chịu trách nhiệm cao, qua đó góp phần hình thành một cơ chế tài chính cấp quốc gia áp dụng cho các trường đại học nghiên cứu theo mô hình mới;
 • Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của ngành và lĩnh vực khác nhau trong xã hội, cung cấp đội ngũ giảng viên có chất lượng cho các cơ sở đào tạo đại học, đồng thời cũng là vườn ươm những tài năng đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;
 • Thiết lập và phát triển trong khuôn khổ Dự án một trường đại học với vai trò là trung tâm nghiên cứu và giảng dạy xuất sắc, tạo ra sự kết hợp năng động giữa nghiên cứu và giảng dạy thông qua mối liên hệ giữa trường đại học và các ngành công nghiệp trong các lĩnh vực KH và CN;
 • Xây dựng cơ sở vật chất hiện đại phục vụ đào tạo và NCKH cho trường đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế với quy mô 12.000 sinh viên.


CÁC KẾT QUẢ CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN

 • Xây dựng cơ sở vật chất và khuôn viên mới của trường đại học hiện đại;
 • Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động, cơ chế và chính sách tài chính, cũng như vận hành trường theo mô hình mới, phát triển định hướng nghiên cứu;
 • Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý của Trường được đào tạo, tập huấn và trang bị đầy đủ năng lực và điều kiện để đáp ứng được các yêu cầu của trường ĐHXS;
 • Sinh viên tốt nghiệp với kỹ năng và trình độ cao, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
 • Các kết quả và kinh nghiệm rút ra từ Dự án góp phần hình thành cơ chế quản lý mới đối với hệ thống GDĐH Việt Nam.
SỔ TAY THỰC HIỆN DỰ ÁN


Các nhiệm vụ chính của PMU:

- Nhiệm vụ lập kế hoạch;

- Nhiệm vụ triển khai thực hiện các hoạt động dự án;

- Nhiệm vụ thực hiện các hoạt động đấu thầu và quản lý hợp đồng;

- Nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản và giải ngân;

- Nhiệm vụ hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình;

- Nhiệm vụ theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện dự án;

- Nhiệm vụ nghiệm thu, bàn giao, quyết toán dự án;

- Các nhiệm vụ khác liên quan đến dự án và đặc thù theo ủy quyền của Bộ GDĐT.

Chi tiết về chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của PMU được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của BQLDA Xây dựng Trường đại học Việt Đức - Bộ GDĐT (PMU) do Bộ GDĐT phê duyệt và ban hành theo Quyết định số 2128 do Bộ GD&ĐT ban hành ngày 27/5/2010.

1.Nhiệm vụ, trách nhiệm của Ban Giám đốc và các bộ phận chuyên môn

1.1. Ban Giám đốc

* Biên chế: Gồm có Giám đốc và các Phó giám đốc.

* Nhiệm vụ:

- Chỉ đạo mọi hoạt động của PMU và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc thực hiện Tiểu thành phần 3.1 và các hoạt động Thành phần 4 có liên quan của Dự án;

- Tuyển dụng đủ các vị trí nhân sự của PMU theo đúng chức danh, tiêu chuẩn và yêu cầu, đảm bảo rõ ràng, minh bạch;

- Thiếp lập và tổ chức vận hành Văn phòng PMU; ban hành Nội quy làm việc, Quy định về quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ;

- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn lập kế hoạch hoạt động, kế hoạch đấu thầu, kế hoạch tài chính và giải ngân, dự toán vốn hàng năm; Xem xét và trình Bộ GD ĐT phê duyệt;

- Phân công nhiệm vụ, điều phối hoạt động của các bộ phận chuyên môn, quy định cơ chế phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn;

- Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của PMU theo Quy chế tổ chức và hoạt động, Nội quy làm việc, Quy định về quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ và các kế hoạch đã được Bộ GDĐT phê duyệt;

- Phê duyệt các báo cáo dự án định kỳ và đột xuất gửi Nhà tài trợ, Bộ GDĐT BQLDA ĐHXS, Ban chỉ đạo XDCT ĐHXS và các cơ quan quản lý ODA của Chính phủ; thực hiện chế độ báo cáo của cơ quan Bộ khi được yêu cầu;

- Xử lý các vấn đề và những vướng mắc trong quá trình hoạt động của PMU theo thẩm quyền.

1.2. Bộ phận Đấu thầu

* Biên chế: 05 người; gồm có Trợ lý Đấu thầu, 1 Chuyên gia đấu thầu quốc tế, 3 Chuyên gia đấu thầu trong nước; và một số chuyên gia tư vấn ngắn hạn (thuê thêm tùy theo yêu cầu công việc trong từng giai đoạn).

* Nhiệm vụ:

- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận có liên quan để lập kế hoạch đấu thầu hàng năm gửi Ban Giám đốc xem xét;

- Triển khai các gói thầu theo kế hoạch đã được Bộ phê duyệt theo đúng quy trình, thủ tục và những quy định về đấu thầu đã thống nhất với Ngân hàng Thế giới cũng như những quy định về đấu thầu của Chính phủ Việt Nam;

- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận có liên quan biên soạn TOR, hồ sơ mời thầu, tài liệu đấu thầu;

- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận có liên quan để lập dự toán cho các gói thầu;

- Chủ trì việc tổ chức và tham gia chấm thầu, xét thầu, đánh giá lựa chọn tư vấn/nhà thầu theo sự phân công cụ thể của Ban Giám đốc và quyết định của cơ quan Chủ quản đầu tư;

- Chủ trì thực hiện các thủ tục xin ý kiến không phản đối của Ngân hàng Thế giới; trình Bộ GDĐT thẩm định và xin phê duyệt các văn bản, tài liệu về đấu thầu;

- Chủ trì và phối hợp với Bộ phận Tài chính - Kế toán dự thảo các hợp đồng, tổ chức thương lượng hợp đồng, tổ chức ký kết hợp đồng với tư vấn/nhà thầu đã được lựa chọn;

- Bàn giao tư vấn/nhà thầu cho bộ phận có liên quan điều phối/giám sát; Phối hợp với bộ phận đó quản lý các hợp đồng đã ký kết theo đúng các điều khoản, điều kiện đã ký kết; thực hiện bổ sung, chỉnh sửa hợp đồng (nếu có);

- Phối hợp với Bộ phận Tài chính – Kế toán thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán với tư vấn/nhà thầu theo đúng các điều khoản, điều kiện của hợp đồng;

- Phối hợp với Chuyên gia GSĐG để xây dựng các báo cáo dự án định kỳ và đột xuất để gửi cho Nhà tài trợ, cơ quan Chủ quản đầu tư và các cơ quan quản lý ODA của Chính phủ;

- Thực hiện các báo cáo chuyên đề về Đấu thầu gửi cho các cơ quan quản lý cấp trên theo quy định;

1..3. Bộ phận Xây dựng cơ bản:

* Biên chế: 05 người; gồm có Trợ lý XDCB và 4 Kỹ sư xây dựng (1 người làm việc tại Văn phòng Hà Nội, 3 người làm việc tại Văn phòng miền Nam).

* Nhiệm vụ:

- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận có liên quan để lập kế hoạch hoạt động hàng năm của PMU (Phần XDCB và trang thiết bị) gửi Lãnh đạo Ban xem xét;

- Hỗ trợ Bộ phận Đấu thầu trong việc lập kế hoạch đấu thầu hàng năm, biên soạn, xem xét, góp ý cho TOR, thư mời bày tỏ quan tâm, hồ sơ mời thầu, dự thảo hợp đồng… trong lĩnh vực XDCB và trang thiết bị;

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan lập dự toán cho các gói thầu trong lĩnh vực XDCB và trang thiết bị;

- Tham gia chấm thầu, xét thầu, đánh giá lựa chọn tư vấn, nhà thầu… theo sự phân công cụ thể của Ban Giám đốc và quyết định của cơ quan Chủ quản đầu tư;

- Chủ trì thực hiện các quy trình, thủ tục xin phê duyệt và/hoặc cấp giấy phép xây dựng theo Luật Xây dựng và những quy định của Chính phủ;

- Nhận bàn giao tư vấn/nhà thầu và hợp đồng từ Bộ phận Đấu thầu để điều phối, kiểm tra, giám sát công việc của các tư vấn/nhà thầu trong lĩnh vực XDCB và trang thiết bị;

- Tổ chức nghiệm thu, xác nhận tiến độ, khối lượng, chất lượng công việc/sản phẩm… theo hợp đồng XDCB và trang thiết bị đã ký kết giữa PMU và tư vấn/nhà thầu;

- Phối hợp với Bộ phận Tài chính – Kế toán thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán với tư vấn/nhà thầu theo đúng các điều khoản, điều kiện của hợp đồng;

- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận có liên quan tổ chức bàn giao các hạng mục công trình, trang thiết bị cho Trường đại học Việt Đức (VGU) theo đúng quy định;

- Phối hợp với Chuyên gia GSĐG để xây dựng các báo cáo dự án định kỳ và đột xuất để gửi cho Nhà tài trợ, cơ quan Chủ quản đầu tư và các cơ quan quản lý ODA của Chính phủ;

- Thực hiện các báo cáo chuyên đề về XDCB gửi cho các cơ quan quản lý cấp trên theo quy định

1.4. Bộ phận Tài chính – Kế toán

* Biên chế: 05 người; gồm có Kế toán trưởng, 3 Kế toán viên, 1 Thủ quỹ; và một số chuyên gia tư vấn ngắn hạn, lao động hợp đồng chuyên môn được thuê thêm tùy theo yêu cầu công việc trong từng giai đoạn.

* Nhiệm vụ:

-  Chủ trì, phối hợp với các bộ phận có liên quan lập dự toán vốn ODA, vốn đối ứng; dự trù kinh phí cho các hoạt động vận hành Văn phòng dự án; lập kế hoạch tài chính và kế hoạch giải ngân hàng năm gửi Ban Giám đốc xem xét;

-  Lựa chọn chế độ kế toán, thiết lập và vận hành hệ thống kế toán theo đúng quy định của các cơ quan quản lý tài chính của Chính phủ; Biên soạn Quy định về quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ trình Ban Giám đốc phê duyệt;

-  Thực hiện các thủ tục xin rút vốn ODA và vốn đối ứng từ NSNN theo quy định của Ngân hàng Thế giới và của Chính phủ;

-  Thực hiện quản lý tài chính đối với các tài khoản, nguồn vốn được giao theo đúng những quy định đã thống nhất với Ngân hàng Thế giới cũng như những quy định của Chính phủ, đảm bảo các nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và đạt hiệu quả cao;

-  Tham gia biên soạn, xem xét, góp ý cho TOR, thư mời bày tỏ quan tâm, hồ sơ mời thầu; lập dự toán cho các gói thầu;

-  Tham gia chấm thầu, xét thầu, dự thảo hợp đồng cho các gói thầu theo sự phân công cụ thể của Ban giám đốc và quyết định của Cơ quan chủ quản đầu tư;

-  Phối hợp với các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục giải ngân cho các hợp đồng; tạm ứng, thanh toán cho tư vấn/nhà thầu theo đúng quy định của Nhà nước và các điều khoản, điều kiện của hợp đồng;

-  Thực hiện chi lương hàng tháng và nộp bảo hiểm, nộp thuế thu nhập cá nhân cho CBNV và lao động hợp đồng; chi cho các hoạt động vận hành Văn phòng dự án; chi cho hội nghị, hội thảo, cho các chuyến đi công tác của CBNV theo đúng quy định;

-  Phối hợp với Bộ phận Đấu thầu và các bộ phận có liên quan để nghiệm thu, quản lý và bàn giao trang thiết bị, hàng hóa đã mua sắm cho Văn phòng PMU, bàn giao cho các bộ phận, cá nhân có liên quan theo đúng quy định;

-  Phối hợp với các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục bàn giao các hạng mục công trình đã hoàn thành, các trang thiết bị đã mua sắm cho VGU;

-  Chủ trì, phối hợp với các bộ phận có liên quan tổ chức kiểm kê tài sản, lập Sổ quản lý tài sản của PMU theo đúng quy định;

-  Tổ chức mua sắm vật tư, dụng cụ, văn phòng phẩm, vé máy bay phục vụ hoạt động của PMU;

-  Phối hợp với Chuyên gia GSĐG để xây dựng các báo cáo dự án định kỳ và đột xuất để gửi cho Nhà tài trợ, cơ quan Chủ quản đầu tư và các cơ quan quản lý ODA của Chính phủ;

- Thực hiện các báo cáo chuyên đề về công tác TCKT, báo cáo thanh toán, quyết toán, v.v… gửi cho các cơ quan quản lý cấp trên theo đúng quy định.

1.5. Bộ phận Hành chính – Tổng hợp

* Biên chế: 06 người; gồm có 1 Nhân viên hành chính; 2 Phiên dịch (1 làm việc tại Văn phòng Hà Nội, 1 làm việc tại Văn phòng phía Nam); 2 Nhân viên hỗ trợ/lái xe (1 làm việc tại Văn phòng Hà Nội, 1 làm việc tại Văn phòng phía Nam); 1 Chuyên gia GSĐG; và một số nhân viên, lao động hợp đồng (thuê thêm tùy theo yêu cầu công việc trong từng giai đoạn).

* Nhiệm vụ:

-  Đảm bảo các điều kiện làm việc cho CBNV của PMU, bao gồm phòng làm việc, điện, nước, hệ thống thông tin liên lạc (điện thoại, Internet…), đồ gỗ, trang thiết bị làm việc;

-  Duy trì thời gian làm việc, nghỉ ngơi theo đúng Nội quy làm việc của PMU; Chấm công, ghi chép về việc nghỉ phép, nghỉ chế độ, nghỉ việc riêng của CBNV;

-  Tiếp nhận và chuyển, phát công văn, thư từ, tài liệu của toàn Ban theo đúng địa chỉ và thời hạn quy định;

-  Chủ trì, phối hợp với các bộ phận công tác của PMU để tổ chức công tác văn thư, lưu trữ đối với các văn kiện, tài liệu dự án và công văn, thư từ giao dịch;

-  Chịu trách nhiệm về hậu cần cho các hội nghị, hội thảo, các chuyến đi công tác (làm các thủ tục hộ chiếu, visa; đặt vé máy bay, bố trí hoặc thuê ôtô, thuê hội trường, chỗ làm việc, đặt phòng khách sạn, v.v…);

-   Chịu trách nhiệm quản lý và cấp phát vật tư, văn phòng phẩm, đồ dùng phục vụ công việc của CBNV trong Ban theo đúng định mức quy định;

-  Phối hợp với Bộ phận TCKT tiến hành kiểm kê tài sản; quản lý, theo dõi sử dụng tài sản theo đúng Nội quy của BQLDA;

-  Điều phối, kiểm tra, đôn đốc công việc của nhóm bảo vệ, tạp vụ;

-  Làm thư ký cho các cuộc họp giao ban định kỳ và các cuộc họp nội bộ của PMU;

-  Có nhiệm vụ đón tiếp, hướng dẫn khách đến liên hệ, làm việc với BQLDA;

-  Thực hiện các báo cáo chuyên đề về công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ gửi các cơ quan quản lý cấp trên theo đúng quy định;

-  Xây dựng và duy trì Hệ thống giám sát đánh giá dự án;

-  Điều phối các hoạt động/sự kiện giám sát đánh giá; Hỗ trợ các cuộc khảo sát, nghiên cứu và đánh giá;

-  Chủ trì, phối hợp với các bộ phân chuyên môn để xây dựng các báo cáo dự án định kỳ và đột xuất gửi cho Nhà tài trợ, cơ quan Chủ quản đầu tư và các cơ quan quản lý ODA của Chính phủ; 

-  Thực hiện các báo cáo chuyên đề về công tác GSĐG gửi các cơ quan quản lý cấp trên theo đúng quy định.

2. Cơ chế chỉ đạo của Ban Giám đốc và cơ chế phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn

Giám đốc quản lý, điều hành chung mọi hoạt động của PMU theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tiến độ, kết quả và hiệu quả thực hiện dự án. Giám đốc phân công hoặc ủy quyền (bằng văn bản) cho các Phó giám đốc trực tiếp quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong một số lĩnh vực chuyên môn.

-  Các Phó giám đốc trực tiếp quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực được Giám đốc phân công; báo cáo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng công việc, sự tuân thủ các quy định. Đối với những công việc có liên quan đến nhiều lĩnh vực, Phó giám đốc phụ trách công việc chính chủ động bàn bạc với Phó giám đốc phụ trách công việc có liên quan để giải quyết; nếu giữa các Phó giám đốc có ý kiến không thống nhất thì xin ý kiến Giám đốc để quyết định

-  Các Trưởng bộ phận có trách nhiệm tổ chức, đôn đốc chuyên gia tư vấn và nhân viên trong bộ phận mình thực hiện các nhiệm vụ, công việc cụ thể được Giám đốc và Phó giám đốc phụ trách bộ phận giao; báo cáo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Phó giám đốc phụ trách bộ phận về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng công việc, sự tuân thủ các quy định

-  Đối với chuyên gia tư vấn và/hoặc nhân viên đảm nhận công việc được Trưởng bộ phận giao, nếu công việc có liên quan đến nhiều bộ phận thì chủ động bàn bạc, phối hợp với chuyên gia tư vấn và/hoặc nhân viên của các bộ phận có liên quan để giải quyết; nếu không thống nhất được ý kiến thì báo cáo, đề xuất với Trưởng bộ phận mình để Trưởng bộ phận mình bàn bạc với Trưởng bộ phận có liên quan giải quyết

- Mọi ý kiến đề xuất của cá nhân và/hoặc bộ phận đều được thực tiện theo trình tự từ cấp quản lý bên dưới lên cấp quản lý cao hơn. Trong một số trường hợp, nếu nhận thấy ý kiến đề xuất của mình là quan trọng mà không được người phụ trách trực tiếp xem xét, giải quyết thỏa đáng thì cá nhân và/hoặc bộ phận đó có thể nêu ý kiến đề xuất với cấp cao hơn để xem xét, giải quyết