Ngày cập nhật 04/10/2012
Bản in

Số ký hiệu : 01/2012/TT-BXD
Ngày ban hành : 08/05/2012
Nguồn : Bộ Xây dựng
Tệp đính kèm : BXD_01-2012-TT-BXD_08052012.doc
Tiêu đề : Hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam