Ngày cập nhật 09/11/2012
Bản in

Số ký hiệu : Nghị định 73/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành : 26/09/2012
Nguồn : thuvienphapluat.vn
Tệp đính kèm : ND_73-2012-NĐ-CP.doc
Tiêu đề : Nghị định quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
Nghị định này quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề, bao gồm liên kết đào tạo, thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam.