Đóng/Mở thầu gói: Tư vấn Quản lý dự án – Dự án Xây dựng Trường đại học Việt Đức (VGU-S-03-03).
06/08/2013 15:02:32 GMT + 7 Email Print

10h sáng ngày 02/08/2013 tại văn phòng Ban Quản lý Xây dựng Trường đại học Việt Đức diễn ra cuộc Đóng, Mở thầu gói: Tư vấn Quản lý dự án – Dự án Xây dựng Trường đại học Việt Đức (VGU-S-03-03).

    Thành phần tham dự gồm có: Ông Trần Minh Hiếu – Phó giám đốc Ban Quản lý Xây dựng Trường đại học Việt Đức; các chuyên gia phụ trách đầu thầu của Ban Quản lý và đại diện 06 nhà thầu tham dự nộp đề xuất:

1. APAVE Asia-Pacific Co. Ltd (Vietnam)

2.  ARTELIA (France)

3. INROS LACKNER AG (Germany)

4. Joint-venture of EGIS BATIMENTS International and EGIS International (France)

5. MEINHARDT Vietnam Co. Ltd. (Vietnam)

6. POSCO A&C

 

Các mốc quá trình của gói thầu VGU-S-03-03

     Phương pháp lựa chọn: Tuyển chọn tư vấn trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS);

     - Ngày phát hành Hồ sơ mời thầu: 14 tháng 6 năm 2013;

    - Hội nghị tiền thầu: được tổ chức ngày 08 tháng 7 năm 2013 tại văn phòng Ban QLDA Xây dựng Trường đại học Việt Đức, số 15 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Các Tin Liên Quan