Thông báo mời chào hàng cạnh tranh
15/08/2014 11:09:49 GMT + 7 Email Print

- Tên bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức

- Tên gói thầu: Thuê trụ sở làm việc Ban QLDA Xây dựng Trường Đại học Việt Đức tại Hà Nội

- Tên dự án: Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức

- Nguồn vốn: Vốn đối ứng Hành chính sự nghiệp

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 9 giờ 00, ngày 15 tháng 8 năm 2014 đến trước 9 giờ 00, ngày 21 tháng 8 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu: Số 15 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại/Fax/E-mail: 84 4 3938 8623 / 84 4 3937 8049 / pmu-vgu@moet.edu.vn

- Địa chỉ nhận Hồ sơ đề xuất: Số 15 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 21 tháng 8 năm 2014.

 

Ban Quản lý Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Các Tin Liên Quan