Kết quả lựa chọn chuyên gia đấu thầu trong nước
10/10/2014 09:00:58 GMT + 7 Email Print
Ban Quản lý dự án Xây dựng Trường đại học Việt Đức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo kết quả tuyển dụng chuyên gia đấu thầu trong nước như sau:
  • Tư vấn cá nhân được tuyển chọn: Nguyễn Thị Loan
  • Loại hợp đồng: Hợp đồng theo thời gian
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Tháng 9 năm 2014 đến tháng 9 năm 2015
Các Tin Liên Quan