Tuyển dụng phiên dịch
20/11/2014 16:40:32 GMT + 7 Email Print

Bộ Giáo dục và Đào tạo được nhận một khoản tín dụng từ các nguồn vốn đặc biệt của Ngân hàng Thế giới (WB) cho dự án thành lập trường Đại học Việt - Đức, với mục tiêu phát triển  trường đại học trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam, ngang tầm các trường đại học tiêu chuẩn trong khu vực và quốc tế; Ban Quản lý Dự án Xây dựngTrường đại học Việt Đức (PMU ) đang tìm kiếm một (01) ứng cử viên cho vị trí phiên dịch, phục vụ quá trình thực hiện dự án.

Mục tiêu: Chịu trách nhiệm hỗ trợ Giám đốc Dự án và các nhân viên của Dự án trong việc phiên dịch, biên dịch các tài liệu liên quan đến dự án và dịch nói tại các cuộc làm việc.

Phạm vi công việc

 • Dịch nói và dịch viết tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại;
 • Chịu trách nhiệm dịch các văn bản, tài liệu liên quan của Dự án; dịch tại các buổi họp, làm việc nhóm với sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài và các đối tác; 
 • Hỗ trợ Giám đốc Dự án và  các bộ phận của Dự án (đấu thầu, xây dựng cơ bản, tài chính, hành chính tổng hợp) trong các công việc hành chính để đảm bảo các hoạt động của Dự án được thực hiện có hiệu quả;
 • Hỗ trợ các bộ phận của Dự án các công việc như chuẩn bị tài liệu, lịch và kế hoạch làm việc, thư ký và các công việc khác;
 • Chuẩn bị văn bản, thư trả lời và báo cáo nếu có yêu cầu;
 • Thực hiện các công việc khác nếu có yêu cầu của Giám đốc Dự án;

Việc thực hiện và lịch biểu: Chuyên gia tư vấn phải thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ được quy định trên nhằm đảm bảo cho dịch vụ được tiến hành trôi chảy.

Báo cáo: Chuyên gia tư vấn sẽ phải hoàn thành và nộp các báo cáo hàng tháng, quý, giữa năm và hằng năm về tiến độ công việc theo yêu cầu của lãnh đạo Dự án.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.

Điều kiện được cung cấp bởi Đại diện Chủ đầu tư: Đại diện Chủ đầu tư sẽ cung cấp cho chuyên gia tư vấn các hỗ trợ về văn phòng, trang thiết bị, giám sát và hướng dẫn, văn kiện và tài liệu, và tạo điều kiện tiếp cận các thông tin và tài liệu cần thiết.

Trình độ chuyên môn 

 • Có bằng đại học Ngoại ngữ chính quy chuyên ngành tiếng Anh hoặc các bằng phù hợp;
 • Biên dịch và phiên dịch thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt, có kỹ năng viết tốt cả hai ngôn ngữ;
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc, ít nhất có 02 năm kinh nghiệm làm việc với các chương trình, dự án nước ngoài;
 • Có kiến thức và kinh nghiệm quản lý hành chính;
 • Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
 • Sử dụng thành thạo máy tính phục vụ cho công tác chuyên môn;

Thời gian và địa điểm làm việc: Ngày làm việc của chuyên gia tư vấn là từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần. Chuyên gia tư vấn sẽ làm việc vào cuối tuần nếu như được yêu cầu tham gia các cuộc họp chuyên môn hoặc đi công tác. Các yêu cầu này phải được các bên thực hiện bằng văn bản hoặc qua hình thức thư điện tử.

Địa điểm làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 10 tháng 12 năm 2014

Thông tin liên hệ

Ban Quản lý Dự án Xây dựng Trường đại học Việt Đức, Bộ Giáo dục và Đào tạo,Số 12A Hai Bà Trưng, ​​quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua email: pmu-vgu@moet.edu.vn và cgdauthau3 .vgu@moet.edu.vn
Người liên hệ: Nguyễn Thị Loan (Ms.), Chuyên gia đấu thầu trong nước, điện thoại: (844)39-388-623 ( máy lẻ: 4000).

Các Tin Liên Quan