Kết quả lựa chọn kỹ sư xây dựng
17/12/2014 15:21:38 GMT + 7 Email Print

Ban Quản lý dự án Xây dựng Trường đại học Việt Đức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo kết quả tuyển dụng kỹ sư xây dựng như sau:

  • Tư vấn cá nhân được tuyển chọn: Trần Minh Hiếu
  • Loại hợp đồng: Hợp đồng theo thời gian
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: tháng 12 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015
Các Tin Liên Quan