Ttuyển dụng chuyên gia kỹ sư xây dựng
19/05/2015 11:45:19 GMT + 7 Email Print
Bộ Giáo dục và Đào tạo được nhận một khoản tín dụng từ các nguồn vốn đặc biệt của Ngân hàng Thế giới (WB) cho dự án thành lập trường Đại học Việt - Đức, với mục tiêu phát triển  trường đại học trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam, ngang tầm các trường đại học tiêu chuẩn trong khu vực và quốc tế; Ban Quản lý Dự án Xây dựngTrường đại học Việt Đức (PMU ) đang tìm kiếm hai (02) ứng cử viên cho vị trí Chuyên gia kỹ sư xây dựng làm việc ở Hà Nội và T.p Hồ Chí Minh, phục vụ quá trình thực hiện dự án.

Mục tiêu
Hỗ trợ Giám đốc trong công tác quản lý các công việc xây dựng cơ bản theo đúng quy định của Luật Xây dựng Việt nam.

Phạm vi công việc
 1. Phối hợp với các chuyên gia đấu thầu để chuẩn bị các điều khoản tham chiếu cho các bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ;
 2. Phối hợp với các chuyên gia đấu thầu để chuẩn bị hợp đồng để Giám đốc PMU và các Nhà thầu ký kết;
 3. Kiểm tra các hạng mục xây dựng công trình và thiết kế bản vẽ thi công do các Nhà thầu chuẩn bị;
 4. Ban hành các công cụ thiết kế cho Nhà thầu, và giám sát công việc nhằm đảm bảo cho các công việc được tiến hành theo các tài liệu đấu thầu;
 5. Kiểm tra, giám sát khối lượng công việc thực hiện của các Nhà thầu;
 6. Kiểm tra các đề nghị thanh toán trong thời gian thực hiện hợp đồng và đưa ra các khuyến nghị cho Giám đốc dự án;
 7. Thông báo với Giám đốc những vấn đề nảy sinh  hoặc có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng của các Nhà thầu và đưa ra các khuyến nghị giải quyết;
 8. Hỗ trợ Giám đốc Dự án giải  quyết các tranh chấp nảy sinh với Nhà thầu trong thời gian thực hiện hợp đồng, đưa ra những quan điểm cụ thể về những khiếu nại, thắc mắc của Nhà thầu, khuyến nghị để Giám đốc Dự án quyết định;
 9. Chuẩn bị báo cáo tiến độ hàng tháng, quý, năm cho Lãnh đạo PMU, cho các Bộ Ban Ngành liên quan và cho WB (nếu có yêu cầu);
 10. Quản lý và lưu trữ các tài liệu liên quan đến xây dựng cơ bản;
 11. Thực hiện các công việc khác nếu có yêu cầu của Trợ lý xây dựng cơ bản và Giám đốc Dự án.

Việc thực hiện và lịch biểu
Chuyên gia tư vấn phải thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ được quy định trên
nhằm đảm bảo cho dịch vụ được tiến hành trôi chảy.

Báo cáo
Chuyên gia tư vấn sẽ phải hoàn thành và nộp các báo cáo hàng tháng, quý, giữa năm và hằng năm về tiến độ công việc theo yêu cầu của lãnh đạo Dự án.

Thời gian thực hiện hợp đồng
12 tháng.

Điều kiện được cung cấp bởi Đại diện Chủ đầu tư
Đại diện Chủ đầu tư sẽ cung cấp cho chuyên gia tư vấn các hỗ trợ về văn phòng, trang thiết bị, giám sát và hướng dẫn, văn kiện và tài liệu, và tạo điều kiện tiếp cận các thông tin và tài liệu cần thiết.

Trình độ chuyên môn  
 1. Có bằng đại học kỹ sư xây dựng, kiến trúc chính quy trong nước hoặc nước ngoài hoặc các bằng phù hợp;
 2. Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc thực tế kể từ khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trên;
 3. Có ít nhất 02 năm làm việc có liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của các dự án lớn trong nước và quốc tế;
 4. Có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo qui định;
 5. Có kiến thức tốt và am hiểu về hệ thống hành chính của Nhà nước và qui định quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản;
 6. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm minh bạch không tham nhũng theo đúng tiêu chí của WB;
 7. Thành thạo tiếng Anh (4 kỹ năng: nghe , nói, đọc, viết); có kỹ năng viết văn bản  tốt cả hai ngôn ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt);
 8. Sử dụng thành thạo máy tính phục vụ cho công tác chuyên môn;

Thời gian và địa điểm làm việc
Ngày làm việc của chuyên gia tư vấn là từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần. Chuyên gia tư vấn sẽ làm việc vào cuối tuần nếu như được yêu cầu tham gia các cuộc họp chuyên môn hoặc đi công tác. Các yêu cầu này phải được các bên thực hiện bằng văn bản hoặc qua hình thức thư điện tử.

Địa điểm làm việc
01 vị trí ở Hà Nội, 01 vị trí ở T.p Hồ Chí Minh.

Thời hạn nộp hồ sơ
-    Trước 17h00 ngày 30 tháng 06 năm 2015

Thông tin liên hệ
 • Ban Quản lý Dự án Xây dựng Trường đại học Việt Đức, Bộ Giáo dục và Đào tạo,Số 12A Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
 • Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua email: pmu-vgu@moet.edu.vn và cgdauthau3 .vgu@moet.edu.vn Người liên hệ: Nguyễn Thị Loan (Ms.), Chuyên gia đấu thầu trong nước, điện thoại: (844)39388623 ( máy lẻ: 4000).
Các Tin Liên Quan