Kết quả lựa chọn kế toán (phía Nam)
30/12/2015 14:29:50 GMT + 7 Email Print
Ban Quản lý dự án Xây dựng Trường đại học Việt Đức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo kết quả tuyển dụng Kế toán cho văn phòng phía Nam như sau:
  1. Tư vấn cá nhân được tuyển chọn:  Hoàng Thị Thanh Vĩnh
  2. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo thời gian
  3. Thời gian thực hiện hợp đồng : từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 12 năm 2016
Các Tin Liên Quan