THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU - VGU-G-03-GP3
05/01/2019 08:31:08 GMT + 7 Email Print

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án:               Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức

Tín dụng số.:            IDA 4786-VN

Tên hợp đồng:            Hệ thống thang máy toàn trường

Số tham chiếu.:         VGU-G-03-GP3

Nguồn vốn:        IDA - Ngân hàng Thế giới;

Phương pháp đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB)

Giá gói thầu:      45.409.483.000 VNĐ (bao gồm thuế và dự phòng phí)

Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu hợp lệ, giá dự thầu công bố tại lễ mở thầu và giá đánh giá, bao gồm:

 

TT

Tên nhà thầu

Giá dự thầu

(VNĐ)

Giá dự thầu sau khi giảm giá

(VNĐ)

Giá đánh giá

(VNĐ)

1

Công ty cổ phần Thiết bị cơ điện Thành Công

44.137.971.900

44.137.971.900

44.137.971.900

2

Công ty TNHH Thang máy Mitsubishi Việt Nam

75.299.000.000

75.299.000.000

75.299.000.000

3

Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long

88.775.500.000

88.775.500.000

88.775.500.000

Tên các nhà thầu bị loại và lý do bị loại: Không

Tên nhà thầu trúng thầu và Giá trúng thầu:

-          Nhà thầu được đề nghị trao hợp đồng: Công ty cổ phần Thiết bị cơ điện Thành Công;

-          Địa chỉ: số 76 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam;

-          Giá đề nghị trúng thầu: 44.137.971.900 VNĐ;

-          Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

-          Thời gian thực hiện hợp đồng: 630 ngày

-          Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: số 61/QĐ-DAĐHVĐ ngày 11/12/2018 của Ban Quản lý Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Hệ thống thang máy toàn trường (VGU-G-03-GP3) thuộc Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức.

Quy mô hợp đồng: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy cho các tòa nhà thuộc khuôn viên mới trường Đại học Việt Đức.

Các Tin Liên Quan