THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU - VGU-G-03-GP1
06/03/2019 11:47:09 GMT + 7 Email Print

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU


Dự án:                          Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức

Tín dụng số.:            IDA 4786-VN

Tên hợp đồng:             Hệ thống phòng cháy chữa cháy

Số tham chiếu.:            VGU-G-03-GP1

Nguồn vốn:                  IDA – Ngân hàng Thế giới;

Phương pháp đấu thầu: Đấu thầu quốc tế (ICB)

Giá gói thầu:                69.827.379.000 VNĐ (bao gồm thuế và dự phòng phí)

Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu hợp lệ, giá dự thầu công bố tại lễ mở thầu và giá đánh giá, bao gồm:


TT

Tên nhà thầu

Giá dự thầu

(VNĐ)

Giá dự thầu sau giảm giá

(VNĐ)

Giá đánh giá

(VNĐ)

1

Công ty TNHH Thiết bị PCCC 2-9

68.643.467.400

68.643.467.400

68.643.714.221

2

Công ty TNHH Bình Yên

64.618.000.000

64.618.000.000

64.531.738.520

3

Công ty TNHH Một thành viên BCA – Thăng Long

86.676.754.941

86.676.754.941

86.676.974.941

4

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Nam Thịnh

65.501.948.286

64.846.928.803

64.847.111.870


Tên nhà thầu trúng thầu và Giá trúng thầu:

-          Nhà thầu được đề nghị trao hợp đồng: Công ty TNHH Bình Yên;

-          Địa chỉ: số 94 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân chính, quận Thanh Xuân, Việt Nam;

-          Giá đề nghị trúng thầu: 69.410.337.952 VNĐ (bao gồm thuế và dự phòng phí);

-          Loại hợp đồng: Hợp đồng đơn giá cố định;

-          Thời gian thực hiện hợp đồng: 630 ngày

-          Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: số 03/QĐ-DAĐHVĐ ngày 22/01/2019 của Ban Quản lý dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Hệ thống Phòng cháy chữa cháy (VGU-G-03-GP1) thuộc Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức.


Quy mô hợp đồng: Cung cấp và lắp đặt Hệ thống phòng cháy chữa cháy toàn bộ khuôn viên mới Trường Đại học Việt Đức.

 

Các Tin Liên Quan