THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU - VGU-W-03-CP4
04/05/2019 14:29:42 GMT + 7 Email Print

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án:                    Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức

Tín dụng số.:           IDA 4786-VN

Tên hợp đồng:         Xây dựng Ký túc xá 1, 2, Mái che lối đi bộ khu 4, Nhà ở biệt thự (đơn lập,         song lập), Nhà khách, Nhà thi đấu thể thao và cầu Tây, bao gồm 02 lô:

                             Lô số 1: Xây dựng Ký túc xá 2, Nhà thi đấu thể thao

                             Lô số 2: Xây dựng Ký túc xá 1, Mái che lối đi bộ khu 4, Nhà ở biệt thự    (đơn lập, song lập), Nhà khách, Nhà ăn và cầu Tây

Số tham chiếu.:       VGU-W-03-CP4

Nguồn vốn:             IDA – Ngân hàng Thế giới;

Phương pháp đấu thầu: Đấu thầu quốc tế (ICB)

Giá gói thầu:            595.702.377.000 VNĐ (bao gồm thuế và dự phòng phí)

                             Lô số 1: 298.091.303.000 VNĐ (bao gồm thuế và dự phòng phí)

                             Lô số 2: 297.611.347.000 VNĐ (bao gồm thuế và dự phòng phí)

Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu hợp lệ, giá dự thầu công bố tại lễ mở thầu và giá đánh giá, bao gồm:

TT

Tên nhà thầu

Giá dự thầu

(VNĐ)

Giá dự thầu sau khi giảm giá

(VNĐ)

Giá đánh giá

(VNĐ)

1

Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP

Lô 1: 265.363.608.848

Lô 2: 283.484.177.804

Lô 1: 265.363.608.848

Lô 2: 283.484.177.804

Lô 1: 264.873.184.345

Lô 2: 283.495.269.711

2

Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP

Lô 1: 262.288.135.958

Lô 2: 276.582.813.895

Lô 1: 262.288.135.958

Lô 2: 276.582.813.895

Lô 1: 262.281.543.641

Lô 2: 276.592.279.918

3

Liên danh Vinaconex EC & Shamwan Corporation

Lô 1: 298.354.942.000

Lô 2: 307.961.050.000

Lô 1: 298.354.942.000

Lô 2: 307.961.050.000

Lô 1: 298.053.859.577

Lô 2: 307.460.343.079

4

Vinaconex 9

Lô 1: 257.533.020.000

Lô 1: 257.533.020.000

Lô 1: 259.530.263.316

 

Tên các nhà thầu bị loại và lý do bị loại: Vinaconex 9: Hồ sơ dự thầu không đáp ứng

Tên nhà thầu trúng thầu và Giá trúng thầu:

-          Nhà thầu được đề nghị trao hợp đồng: Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP;

-          Địa chỉ: 111A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;

-          Giá đề nghị trúng thầu:

Lô số 1: 282.110.028.340 VNĐ (bao gồm thuế và dự phòng phí);

Lô số 2: 297.502.656.279 VNĐ (bao gồm thuế và dự phòng phí);

-          Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;

-          Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng

-          Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: số 01/QĐ-DAĐHVĐ ngày 07/01/2019 của Ban Quản lý dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng Ký túc xá 1, 2, Mái che lối đi bộ khu 4, Nhà ở biệt thự (đơn lập, song lập), Nhà khách, Nhà thi đấu thể thao và cầu Tây, (VGU-W-03-CP4) thuộc Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức; và Quyết định số 20/QĐ-DAĐHVĐ ngày 28/3/2019 của Ban Quản lý dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức phê duyệt điều chỉnh kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng Ký túc xá 1, 2, Mái che lối đi bộ khu 4, Nhà ở biệt thự (đơn lập, song lập), Nhà khách, Nhà thi đấu thể thao và cầu Tây, (VGU-W-03-CP4) thuộc Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức.

Quy mô hợp đồng: Thi công Xây dựng Ký túc xá 1, 2, Mái che lối đi bộ khu 4, Nhà ở biệt thự (đơn lập, song lập), Nhà khách, Nhà thi đấu thể thao và cầu Tây khuôn viên mới trường Đại học Việt Đức.

Các Tin Liên Quan