Hệ thống điện nhẹ, pin năng lượng mặt trời

19/11/2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU - VGU-W-03-CP5

04/05/2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU - VGU-W-03-CP4

04/05/2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU - VGU-G-03-GP2

11/03/2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Dự án:               Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức Tín dụng số:     IDA 4786-VN Tên hợp đồng:    ...
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU - VGU-G-03-GP1

06/03/2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU