Hệ thống điện nhẹ, pin năng lượng mặt trời
19/11/2019 16:45:38 GMT + 7 Email Print

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án:                    Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức

Tín dụng số.:           IDA 4786-VN

Tên hợp đồng:         Hệ thống điện nhẹ, pin năng lượng mặt trời, bao gồm 02 lô:

                             Lô số 1: Hệ thống điện nhẹ

                             Lô số 2: Pin năng lượng mặt trời

Số tham chiếu.:       VGU-G-03-GP4

Nguồn vốn:             IDA – Ngân hàng Thế giới;

Phương pháp đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi

Giá gói thầu:            121.164.620.000 VNĐ (bao gồm thuế và dự phòng phí)

                             Lô số 1: 90.985.965.000 VNĐ (bao gồm thuế và dự phòng phí)

                             Lô số 2: 30.178.655.000 VNĐ (bao gồm thuế và dự phòng phí)

Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu hợp lệ, giá dự thầu công bố tại lễ mở thầu và giá đánh giá, bao gồm:

TT

Tên nhà thầu

Giá dự thầu

(VNĐ)

Giá dự thầu sau khi giảm giá

(VNĐ)

Giá đánh giá

(VNĐ)

1

Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT

Lô 1: 71.221.337.440

Lô 1: 71.221.337.440

Lô 1: 71.221.337.440

2

Liên danh Long Thành – ANTT – AT

Lô 1: 88.868.000.000

Lô 2: 28.986.000.000

Lô 1: 84.868.000.000

Lô 2: 24.986.000.000

Lô 1: 84.867.996.000

Lô 2: 24.985.999.720

3

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Nam Thịnh

Lô 1: 76.491.098.138

Lô 1: 73.431.454.218

Lô 1: 73.431.454.080

4

Công ty TNHH Niềm Tin

Lô 1: 73.989.679.980

Lô 1: 73.989.679.980

Lô 1: 73.989.681.000

5

Công ty TNHH Công nghệ tin học Phi Long

Lô 1: 70.705.182.900

Lô 1: 70.493.067.351

Lô 1: 70.493.067.351

6

Univergy K.K

Lô 2: 25.000.899.000

(chưa bao gồm thuế)

Lô 2: 23.000.827.080

(chưa bao gồm thuế)

Lô 2: 25.294.996.493

(bao gồm thuế)

7

Công ty Cổ phần Điện mặt trời Vũ Phong

Lô 2: 24.358.090.000

Lô 2: 24.358.090.000

Lô 2: 25.728.390.000

 

Tên các nhà thầu bị loại và lý do bị loại:

-          Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT: Hồ sơ dự thầu không đáp ứng;

-          Công ty TNHH Công nghệ tin học Phi Long: Hồ sơ dự thầu không đáp ứng

Tên nhà thầu trúng thầu và Giá trúng thầu:

LÔ SỐ 1

-          Nhà thầu được đề nghị trao hợp đồng: Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Nam Thịnh;

-          Địa chỉ: số 8-10 phố Nguyễn Bá Tuyển, phường 12, quận Tân Bình, TP HCM;

-          Giá đề nghị trúng thầu: 79.305.970.406 VNĐ (bao gồm thuế và dự phòng phí);

-          Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;

-          Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 tháng

LÔ SỐ 2

-          Nhà thầu được đề nghị trao hợp đồng: Liên danh Long Thành – ANTT – AT (bao gồm các thành viên: Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục & Khoa học kỹ thuật Long Thành; Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại ANTT; Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ AT);

-          Địa chỉ: số 10, Trung tâm thương mại Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội;

-          Giá đề nghị trúng thầu: 26.874.941.299 VNĐ (bao gồm thuế và dự phòng phí);

-          Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;

Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 tháng

-          Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: số 29/QĐ-DAĐHVĐ ngày 14/5/2019 của Ban Quản lý dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Lô số 1, gói thầu Hệ thống điện nhẹ, pin năng lượng mặt trời (VGU-G-03-GP4) thuộc Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức;

-          Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: số 42/QĐ-DAĐHVĐ ngày 09/8/2019 của Ban Quản lý dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Lô số 2, gói thầu Hệ thống điện nhẹ, pin năng lượng mặt trời (VGU-G-03-GP4) thuộc Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức.

Quy mô hợp đồng: Thi công lắp đặt hệ thống điện nhẹ và pin năng lượng mặt trời cho khuôn viên mới trường Đại học Việt Đức.

Các Tin Liên Quan