Kết quả tuyển chọn
13/09/2015 08:29:58 GMT + 7 Email Print
Ban Quản lý dự án Xây dựng Trường đại học Việt Đức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo kết quả tuyển dụng tư vấn cá nhân như sau:
Kỹ sư xây dựng được tuyển chọn:
  1. Phạm Hoàng Đạo
  2. Nguyễn Tài
  • Loại hợp đồng: Hợp đồng theo thời gian
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Tháng 9 năm 2015 đến tháng 9 năm 2016
Các Tin Liên Quan