Tuyển dụng chuyên gia đấu thầu trong nước
24/11/2015 15:32:42 GMT + 7 Email Print
Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng từ Ngân hàng Thế giới (WB) cho Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt - Đức và sẽ áp dụng một phần từ nguồn vốn này cho vị trí Chuyên gia đấu thầu làm việc cho Ban Quản lý dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức tại Hà Nội, Việt Nam.
Mục tiêu
 • Đảm bảo cho việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật và Hướng dẫn của Ngân hàng Thế Giới (WB) đấu thầu.
 • Lựa chọn được các nhà thầu phù hợp để thực hiện Dự án theo chất lượng, tiến độ và hiệu quả cao.
Phạm vi công việc
 • Tìm hiểu và tập hợp các thông tin liên quan để xây dựng các tài liệu về đấu thầu;
 • Chuẩn bị các tài liệu đấu thầu bằng tiếng Việt và tiếng Anh, bao gồm nhưng không hạn chế các tài liệu sau: (1) Kế hoạch đấu thầu tổng thể, hàng năm và điều chỉnh (nếu có), (2) Thư mời bày tỏ quan tâm, (3) Hồ sơ mời thầu (HSMT), (4) Báo cáo kết quả đánh giá Hồ sơ bày tỏ quan tâm, Hồ sơ dự thầu (HSDT), (5) Dự thảo hợp đồng …
 • Tổ chức và thực hiện các công việc trong đấu thầu (Đăng thông tin quảng cáo, chuẩn bị các tài liệu cho việc đóng, mở thầu, đánh giá  HSDT ...);
 • Xử lý các thông tin về đấu thầu (Trả lời các yêu cầu làm rõ HSMT, Yêu cầu các nhà thầu làm rõ HSDT, …);
 • Tham gia đánh giá Hồ sơ bày tỏ quan tâm, Hồ sơ dự thầu;
 • Tham gia đàm phán, thương thảo hợp đồng;
 • Quản lý và tham gia vào việc nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng;
 • Báo cáo định kỳ và đột xuất (theo yêu cầu) về công tác đấu thầu và việc thực hiện hợp đồng cho lãnh đạo PMU và các Cơ quan có thẩm quyền;
 • Lưu trữ và quản lý các Hồ sơ, tài liệu và thông tin liên quan đến đấu thầu theo đúng quy định, có hệ thống và khoa học;
 • Thực hiện các công việc liên quan khác nếu có yêu cầu của Lãnh đạo PMU.
Yêu cầu về công việc
 • Thực hiện nhiệm vụ được giao một cách có trách nhiệm cao, chịu trách nhiệm cá nhân trước lãnh đạo PMU và Pháp luật về kết quả công việc của mình;
 • Những công việc do Chuyên gia đấu thầu thực hiện phải đảm bảo (1) chất lượng, (2) tiến độ, (3) đúng quy định tại Hướng dẫn của WB về đấu thầu và Pháp luật liên quan của Việt Nam;
 • Tuân thủ các các điều khoản về đạo đức ứng xử nghề nghiệp theo quy định tại hướng dẫn của WB về đấu thầu và các quy định pháp luật liên quan của Việt Nam;
 • Chấp hành sự phân công của Lãnh đạo, Kỷ luật lao động và Nội quy của PMU.
Thời gian và địa điểm làm việc
 • Làm việc toàn thời gian
 • Địa điểm làm việc tại Hà nội
Điều kiện của Hợp đồng
 • Hợp đồng sẽ được ký kết trên cơ sở hợp đồng ngắn hạn 1 năm và có thể gia hạn trong trường hợp các yêu cầu được đáp ứng đầy đủ.
 • Thời gia thử việc: 3 tháng
 • Thù lao: thương lượng
 • Đánh giá hiệu quả công việc: 3 tháng một lần
Yêu cầu về chuyên môn
 • Bằng đại học chính quy hoặc bằng cấp cao hơn thuộc các lĩnh vực: quy hoạch đô thị, kiến trúc, xây dựng dân dụng, hạ tầng kỹ thuật giao thông, cấp thoát nước, kinh tế xây dựng và quản lý xây dựng;
 • Nắm vững các quy định về đấu thầu, chính sách và thủ tục (của Ngân hàng Thế giới và Việt Nam) và lập dự toán;
 • Thành thạo tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết);
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính phục vụ công việc;
 • Có tối thiểu 08 năm kinh nghiệm làm việc thực tế kể từ khi tốt nghiệp chương trình đào tạo nêu trên;
 • Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm (hoặc 03 dự án) làm các công việc cụ thể trong đấu thầu như lập HSMT, đánh giá HSDT trong các dự án đầu tư xây dựng công trình, trong đó có dự án sử dụng vốn vay của các nhà tài trợ quốc tế (WB, ADB).
Thời hạn nộp hồ sơ
Trước 17h00 ngày 15 tháng 12 năm 2015
Thông tin liên hệ
Người liên hệ: Tạ Minh Đức (Mr.), điện thoại: (844)39-388-623 ( máy lẻ: 4001).
email: cgdauthau2.vgu@moet.edu.vn
email: pmu-vgu@moet.edu.vn
Các Tin Liên Quan