Kết quả lựa chọn kỹ sư xây dựng
30/12/2015 14:28:40 GMT + 7 Email Print
Ban Quản lý dự án Xây dựng Trường đại học Việt Đức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo kết quả tuyển dụng kỹ sư xây dựng như sau:
 1. Tư vấn cá nhân được tuyển chọn:
  • Phạm Hoàng Đạo
  • Nguyễn Tài
 2. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo thời gian
 3. Thời gian thực hiện hợp đồng:
  • Phạm Hoàmg Đạo : Tháng 7 năm 2015 đến tháng 7 năm 2016
  • Nguyễn Tài: Tháng 9 năm 2015 đến tháng 9 năm 2016
Các Tin Liên Quan