Thông tin tuyển dụng tư vấn cá nhân
18/07/2016 14:56:02 GMT + 7 Email Print
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TƯ VẤN CÁ NHÂN

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng từ Ngân hàng Thế giới (WB) cho Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt - Đức tại Bình Dương sẽ áp dụng một phần từ nguồn vốn này cho các vị trí Chuyên gia làm việc cho Ban Quản lý dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức, cụ thể như sau :
1. CHUYÊN GIA ĐẤU THẦU TRONG NƯỚC

Mục tiêu
Chịu trách nhiệm hỗ trợ PMU tiến hành các bước trong quy trình đấu thầu, giám sát chất lượng tư vấn, hàng hóa, xây lắp theo các thủ tục, chính sách của Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn, Hướng dẫn mua sắm của Ngân hàng Thế giới. 

Phạm vi công việc
 • Chuẩn bị kế hoạch đấu thầu hàng năm bao gồm lịch trình và ngân sách thực hiện; 
 • Thu thập các thông tin liên quan nhằm chuẩn bị các thông số kỹ thuật về hàng hóa, xây dựng cơ bản và các dịch vụ cần tiến hành đấu thầu;
 • Chuẩn bị các tài liệu đấu thầu theo mẫu quy định của WB và Chính phủ Việt Nam (thư bày tỏ quan tâm, hồ sơ mời thầu, thư gửi WB về việc không phản đối, báo cáo đánh giá, biên bản thương thảo hợp đồng, dự thảo hợp đồng...);
 • Tổ chức các bước trong quy trình đấu thầu (quảng cáo, mở thầu, chuẩn bị danh sách ngắn, đánh giá đề xuất dự thầu, trao hợp đồng...)  
 • Theo dõi việc thực hiện hợp đồng của các nhà thầu trên cơ sở hợp đồng đã được ký kết; 
 • Chuẩn bị các báo cáo về tình trạng và quá trình đấu thầu cho lãnh đạo PMU, cho các Bộ ngành liên quan và cho WB (nếu có yêu cầu);  
 • Quản lý và lưu trữ các tài liệu liên quan đến đấu thầu;
 • Thực hiện các công việc khác nếu có yêu cầu của Trợ ký đấu thầu và Giám đốc Dự án.

Việc thực hiện và lịch biểu
Chuyên gia tư vấn phải thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ được quy đinh trên nhằm đảm bảo cho dịch vụ được tiến hành trôi chảy.

Báo cáo
Chuyên gia tư vấn sẽ phải hoàn thành và nộp các báo cáo tháng, quý giữa năm và hằng năm về tiến độ công việc theo yêu cầu của Lãnh đạo Dự án.

Ngày làm việc
Ngày làm việc của Chuyên gia tư vấn là từ thứ hai đến thứ sáu. Chuyên gia tư vấn sẽ làm việc vào cuối tuần nếu như được yêu cầu tham gia các cuộc họp chuyên môn hoặc đi công tác. Các yêu cầu này phải được các bên thực hiện bằng văn bản hoặc qua hình thức thư điện tử.

Thời hạn thực hiện hợp đồng
12 tháng.

Điều kiện được cung cấp bởi Đại diện Chủ đầu tư
Đại diện Chủ đầu tư sẽ cung cấp cho Chuyên gia tư vấn các hỗ trợ về văn phòng, trang thiết bị, giám sát và hướng dẫn, văn kiện và tài liệu, và tạo điều kiện tiếp cận các thông tin và tài liệu quan trọng.

Địa điểm làm việc:  tại Hà Nội

Trình độ chuyên môn
 • Hoàn thành chương trình đào tạo kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, cử nhân kinh tế, cử nhân luật được công nhận hoặc thừa nhận (Bằng đại học chính quy trong nước hoặc nước ngoài về kiến trúc, xây dựng, kinh tế, luật); 
 • Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc thực tế kể từ khi tốt nghiệp chương trình đào tạo nêu trên;
 • Có ít nhất 2 năm làm công việc có liên quan đến đấu thầu các dự án lớn trong nước và quốc tế;
 • Có ít nhất 1 năm làm công việc liên quan đến đấu thầu các dự án sử dụng vốn vay của các nhà tài trợ quốc tế (World Bank, ADB);
 • Có kiến thức tốt và am hiểu về thủ tục đấu thầu quốc tế của các nhà tài trợ đa phương như WB, ADB; 
 • Có kiến thức tốt và am hiểu về hệ thống hành chính của nhà nước và quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  
 • Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo minh bạch không tham nhũng theo đúng tiêu chí của World Bank; 
 • Thành thạo tiếng Anh (4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết); có kỹ năng viết văn bản tốt cả hai ngôn ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt);
 • Sử dụng thành thạo máy tính phục vụ cho công tác chuyên môn.
2. KỸ SƯ XÂY DỰNG

Mục tiêu
Hỗ trợ Giám đốc Dự án trong công tác quản lý các công việc xây dựng cơ bản theo đúng quy định của Luật xây dựng của Việt Nam. 

Phạm vi công việc
 • Phối hợp với chuyên gia đấu thầu để chuẩn bị điều khoản tham chiếu cho các bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ; 
 • Phối hợp với chuyên gia đấu thầu chuẩn bị hợp đồng để Giám đốc PMU và các nhà thầu ký kết;
 • Kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết kế bản vẽ thi công do các nhà thầu chuẩn bị; 
 • Ban hành các công cụ cần thiết cho các nhà thầu, và giám sát công việc nhằm đảm bảo các công việc được tiến hành theo các tài liệu đấu thầu; 
 • Kiểm tra, giám sát  khối lượng công việc thực hiện của các nhà thầu; 
 • Kiểm tra các đề nghị thanh toán trong thời gian thực hiện hợp đồng và đưa ra những khuyến nghị cho Giám đốc dự án;
 • Thông báo với Giám đốc Dự án về những vấn đề nảy sinh hoặc có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng của các nhà thầu và đưa ra những khuyến nghị giải quyết; 
 • Hỗ trợ Giám đốc Dự án giải quyết những tranh chấp nảy sinh với nhà thầu trong thời gian thực hiện hợp đồng, đưa ra những quan điểm cụ thể về những khiếu nại, thắc mắc của nhà thầu, khuyến nghị để Giám dốc Dự án quyết định; 
 • Chuẩn bị báo cáo tiến độ hàng tháng, quý, năm cho cho lãnh đạo PMU, cho các Bộ ngành liên quan và cho WB (nếu có yêu cầu);  
 • Quản lý và lưu trữ các tài liệu liên quan đến xây dựng cơ bản;
 • Thực hiện các công việc khác nếu có yêu cầu của Trợ ký xây dựng cơ bản và Giám đốc Dự án.

Việc thực hiện và lịch biểu
Chuyên gia tư vấn phải thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ được quy đinh trên nhằm đảm bảo cho dịch vụ được tiến hành trôi chảy.

Báo cáo
Chuyên gia tư vấn sẽ phải hoàn thành và nộp các báo cáo tháng, quý giữa năm và hằng năm về tiến độ công việc theo yêu cầu của Lãnh đạo Dự án.

Ngày làm việc
Ngày làm việc của Chuyên gia tư vấn là từ thứ hai đến thứ sáu. Chuyên gia tư vấn sẽ làm việc vào cuối tuần nếu như được yêu cầu tham gia các cuộc họp chuyên môn hoặc đi công tác. Các yêu cầu này phải được các bên thực hiện bằng văn bản hoặc qua hình thức thư điện tử.

Thời hạn thực hiện hợp đồng
12 tháng.

Điều kiện được cung cấp bởi Đại diện Chủ đầu tư
Đại diện Chủ đầu tư sẽ cung cấp cho Chuyên gia tư vấn các hỗ trợ về văn phòng, trang thiết bị, giám sát và hướng dẫn, văn kiện và tài liệu, và tạo điều kiện tiếp cận các thông tin và tài liệu quan trọng.

Địa điểm làm việc: tại Bình Dương

Trình độ chuyên môn
 • Hoàn thành chương trình đào tạo kỹ sư xây dựng, được công nhận hoặc thừa nhận (Bằng đại học chính quy trong nước hoặc nước ngoài về kiến trúc, xây dựng, kinh tế); 
 • Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc thực tế kể từ khi tốt nghiệp chương trình đào tạo nêu trên;
 • Có ít nhất 2 năm làm công việc có liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của các dự án lớn trong nước và quốc tế;
 • Có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định;
 • Có kiến thức tốt và am hiểu về hệ thống hành chính của nhà nước và quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 
 • Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo minh bạch không tham nhũng theo đúng tiêu chí của WB; 
 • Thành thạo tiếng Anh (4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết); có kỹ năng viết văn bản tốt cả hai ngôn ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt);
 • Sử dụng thành thạo máy tính phục vụ cho công tác chuyên môn.
3. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Mục tiêu
Chịu trách nhiệm hỗ trợ Giám đốc Dự án trong việc thống nhất quản lý kế toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Thế giới (WB) và  các cơ quan nhà nước có liên quan. 

Phạm vi công việc
 • Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam;
 • Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán;
 • Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của Dự án;
 • Lập báo cáo tài chính đúng theo quy định của Chính phủ Việt Nam và WB;
 • Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật;
 • Cung cấp cho đoàn kiểm tra kế toán (chỉ khi được Ban giám đốc dự án chỉ đạo) tài liệu kế toán có liên quan đến nội dung kiểm tra và giải trình các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra;
 • Thực hiện kết luận của đoàn kiểm tra kế toán;
 • Sắp xếp chứng từ kế toán theo nội dung kinh tế, theo trình tự thời gian và bảo quản an toàn theo quy định của pháp luật;
 • Bảo quản tài liệu kế toán đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng và lưu trữ.

Việc thực hiện và lịch biểu
Chuyên gia tư vấn phải thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ được quy đinh trên nhằm đảm bảo cho dịch vụ được tiến hành trôi chảy.

Báo cáo
Chuyên gia tư vấn sẽ phải hoàn thành và nộp các báo cáo tháng, quý giữa năm và hằng năm về tiến độ công việc theo yêu cầu của Lãnh đạo Dự án.

Ngày làm việc
Ngày làm việc của Chuyên gia tư vấn là từ thứ hai đến thứ sáu. Chuyên gia tư vấn sẽ làm việc vào cuối tuần nếu như được yêu cầu tham gia các cuộc họp chuyên môn hoặc đi công tác. Các yêu cầu này phải được các bên thực hiện bằng văn bản hoặc qua hình thức thư điện tử.

Thời hạn thực hiện hợp đồng
12 tháng.

Điều kiện được cung cấp bởi Đại diện Chủ đầu tư
Đại diện Chủ đầu tư sẽ cung cấp cho Chuyên gia tư vấn các hỗ trợ về văn phòng, trang thiết bị, giám sát và hướng dẫn, văn kiện và tài liệu, và tạo điều kiện tiếp cận các thông tin và tài liệu quan trọng.

Địa điểm làm việc:  tại Hà Nội

Trình độ chuyên môn
 • Có bằng đại học chính quy trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính) hoặc trường Đại học Kinh tế quốc dân chuyên ngành: tài chính, kế toán hoặc kiểm toán;
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm công tác kế toán;
 • Ưu tiên: người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán xây dựng cơ bản và làm việc cho các chương trình, dự án nước ngoài;
 • Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; 
 • Thành thạo tiếng Anh (4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết); có kỹ năng viết văn bản tốt cả hai ngôn ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt);
 • Sử dụng thành thạo máy tính phục vụ cho công tác chuyên môn.4. PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH

Mục tiêu
Chịu trách nhiệm hỗ trợ Giám đốc Dự án và các nhân viên của Dự án trong việc phiên dịch và biên dịch các tài liệu liên quan đến dự án và dịch nói tại các cuộc làm việc. 

Phạm vi công việc
 • Dịch nói và dịch viết tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại; 
 • Chịu trách nhiệm dịch các văn bản, tài liệu liên quan của Dự án; dịch tại các buổi họp, làm việc nhóm với sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài và các đối tác; 
 • Hỗ trợ Giám đốc Dự án và các bộ phận của Dự án (đấu thầu, xây dựng cơ bản, tài chính, hành chính tổng hợp) trong các công việc hành chính để đảm bảo các hoạt động của dự án được thực hiện một cách có hiệu quả;
 • Hỗ trợ các bộ phận của Dự án các công việc như chuẩn bị tài liệu, lịch và kế hoạch làm việc, thư ký, và các công việc khác;
 • Chuẩn bị văn bản, thư trả lời và báo cáo nếu có yêu cầu; 
 • Thực hiện các công việc khác nếu có yêu cầu của Giám đốc Dự án.

Việc thực hiện và lịch biểu
Chuyên gia tư vấn phải thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ được quy đinh trên nhằm đảm bảo cho dịch vụ được tiến hành trôi chảy.

Báo cáo
Chuyên gia tư vấn sẽ phải hoàn thành và nộp các báo cáo tháng, quý giữa năm và hằng năm về tiến độ công việc theo yêu cầu của Lãnh đạo Dự án.

Ngày làm việc
Ngày làm việc của Chuyên gia tư vấn là từ thứ hai đến thứ sáu. Chuyên gia tư vấn sẽ làm việc vào cuối tuần nếu như được yêu cầu tham gia các cuộc họp chuyên môn hoặc đi công tác. Các yêu cầu này phải được các bên thực hiện bằng văn bản hoặc qua hình thức thư điện tử.

Thời hạn thực hiện hợp đồng
12 tháng.

Điều kiện được cung cấp bởi Đại diện Chủ đầu tư
Đại diện Chủ đầu tư sẽ cung cấp cho Chuyên gia tư vấn các hỗ trợ về văn phòng, trang thiết bị, giám sát và hướng dẫn, văn kiện và tài liệu, và tạo điều kiện tiếp cận các thông tin và tài liệu quan trọng.

Địa điểm làm việc:  tại Bình Dương.

Trình độ chuyên môn
 • Có bằng đại học ngoại ngữ chính quy chuyên ngành tiếng Anh hoặc các bằng cấp phù hợp;
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc, ít nhất có 02 năm kinh nghiệm làm việc với các chương trình, dự án của nước ngoài; 
 • Có kiến thức và kinh nghiệm về quản lý hành chính; 
 • Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; 
 • Biên dịch và phiên dịch thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt, có kỹ năng viết tốt cả hai ngôn ngữ; 
 • Sử dụng thành thạo máy tính phục vụ cho công tác chuyên môn.

Thời hạn nộp hồ sơ của các vị trí trên
Trước 17h00 ngày 01 tháng 8 năm 2016

Thông tin liên hệ
Ban Quản lý Dự án Xây dựng Trường đại học Việt Đức, Bộ Giáo dục và Đào tạo,Số 12A Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua email: pmu-vgu@moet.edu.vn và cgdauthau3 .vgu@moet.edu.vn
Người liên hệ: Nguyễn Thị Loan (Mrs.), Chuyên gia đấu thầu trong nước, điện thoại: (844)39388623 ( máy lẻ: 4000).
Các Tin Liên Quan