CHUYÊN GIA MÔI TRƯỜNG (VGU-IC-04-09)
08/04/2019 10:52:04 GMT + 7 Email Print

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

(LỰA CHỌN TƯ VẤN CÁ NHÂN THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC

TÍN DỤNG: IDA 47860

CHUYÊN GIA MÔI TRƯỜNG

(VGU-IC-04-09)

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Ngân hàng thế giới cho Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức và một phần của khoản tín dụng này sẽ được dùng để chi trả cho các dịch vụ tư vấn.

Dịch vụ tư vấn (sau đây gọi là “Dịch vụ”) bao gồm:

MÔ TẢ

Chuyên gia môi trường làm việc cho Ban quản lý dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức (PMU) là người chịu trách nhiệm quản lý các vấn đề về môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn (ESHS), đảm bảo rằng việc triển khai dự án trong giai đoạn thi công tuân thủ các chính sách về ESHS.

Ngoài việc phối hợp với cán bộ của Tư vấn Giám sát phụ trách về ESHS để đảm bảo rằng nhà thầu phải tuân thủ các quy định pháp luật về ESHS, Chuyên gia môi trường của PMU phải lập báo cáo định kỳ, độc lập với các hoạt động thực tế trên công trường.

Chuyên gia môi trường làm việc cho PMU cần đảm bảo rằng dự án được thực hiện theo đúng các chính sách hoạt động của Ngân hàng Thế giới và quy định của Việt Nam.

PHẠM VI CÔNG VIỆC

1.   Môi trường

-          Thực thi các chính sách hoạt động của Ngân hàng Thế giới; và đảm bảo tuân thủ luật Việt Nam;

-          Giám sát việc quản lý chất thải, xác định và kiểm soát các vấn đề về môi trường;

-          Đánh giá các tác động tiềm năng về môi trường của các hoạt động dự án và đề xuất biện pháp giảm thiểu các tác động này, nếu cần;

-          Tiến hành các hoạt động nhằm ngăn ngừa ô nhiễm, bảo tồn tài nguyên và giải quyết có trách nhiệm các vấn đề về môi trường;

-          Tiến hành đánh giá định kỳ tác động về môi trường và giảm thiểu rủi ro về môi trường dựa trên các hoạt động xây dựng thực tế;

-          Phối hợp với cán bộ phụ trách về môi trường của Tư vấn giám sát;

-          Tập huấn về môi trường cho các nhà thầu tham gia xây dựng trên công trường;

-          Lập kế hoạch và viết báo cáo về môi trường;

-          Cập nhật, đánh giá việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý của Việt Nam;

-          Liên hệ với các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường;

-          Quản lý các rủi ro về môi trường.

2.   Quan hệ với cộng đồng

-          Tiến hành các hoạt động với chuẩn mực cao về sự liêm chính và hành vi đạo đức;

-          Tôn trọng pháp luật và các quy định của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

-          Tôn trọng niềm tin và giá trị của cộng đồng;

-          Tôn trọng các cam kết trong lao động quốc tế và các công ước nhân quyền được Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

-          Thúc đẩy cơ hội bình đẳng về việc làm không phân biệt giới tính;

-          Cung cấp phương tiện trao đổi thông tin cởi mở, rõ ràng và có liên quan giữa các cộng đồng, các nhà lãnh đạo, các bên bị ảnh hưởng và Chủ đầu tư;

-          Chia sẻ những mong đợi về mối quan hệ với cộng đồng cho tất cả cán bộ, nhân viên và nhà thầu của chúng tôi.

3.   Sức khỏe và sự an toàn

-          Đảm bảo mọi hoạt động được thực hiện theo cách thức bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên, công chúng và cộng đồng xung quanh;

-          Khuyến khích nhân viên ở tất cả các cấp của tổ chức tham gia vào Chương trình sức khỏe và an toàn và chịu trách nhiệm làm việc một cách an toàn với tư cách cá nhân và tập thể;

-          Đảm bảo tất cả công nhân được tập huấn liên quan đến công việc và được giáo dục về sự an toàn;

-          Tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành;

-          Điều tra các sự cố và tai nạn để xác định nguyên nhân gốc rễ;

-          Đảm bảo các nhà thầu làm việc cho dự án đều cam kết thực hiện mọi hoạt động kinh doanh một cách an toàn và tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.

YÊU CẦU

-          Thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao; chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả của nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Lãnh đạo PMU;

-          Đảm bảo công việc phải đáp ứng: (1) chất lượng; (2) tiến độ; và (3) tuân thủ các chính sách của Ngân hàng Thế giới;

-          Tuân thủ các điều khoản về đạo đức nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại các chính sách hoạt động của Ngân hàng Thế giới và pháp luật hiện hành của Việt Nam;

-          Chịu sự phân công công việc của Lãnh đạo PMU, tuân thủ kỷ luật và quy chế làm việc của PMU.

 


THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

-          Làm việc toàn thời gian.

-          Địa điểm: Văn phòng công trường PMU tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG

-          Hợp đồng được ký từng năm và có thể được gia hạn nếu hoàn thành các yêu cầu công việc.

-          Thời gian thử việc: 3 tháng.

-          Lương: Thương lượng

-          Đánh giá hiệu quả làm việc: 3 tháng một lần

Yêu cầu về năng lực

-          Tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn, chuyên ngành Môi trường, An toàn, Quan hệ cộng đồng và;

-          Am hiểu các quy định, chính sách và quy trình về ESHS;

-          Khả năng tiếng Anh (kỹ năng nghe, nói, đọc, viết);

-          Thành thạo máy vi tính cho công việc chuyên môn;

-          Ít nhất 8 năm kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực trong lĩnh vực chương trình đào tạo nói trên;

-          Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc (hoặc làm 3 dự án) trong việc triển khai các hoạt động môi trường, xã hội, an toàn và quan hệ cộng đồng, bao gồm các dự án được nước ngoài tài trợ (Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển Châu Á, JICA…).

 Có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng tại địa chỉ bên dưới trong giờ hành chính: từ 8h đến 17h.

Thư Bày tỏ quan tâm phải được gửi tới địa chỉ bên dưới (nộp trực tiếp, hoặc gửi bằng đường bưu điện, hoặc bằng fax, hoặc bằng thư điện tử) trước 17h, ngày 31/5/2019 (giờ Việt Nam).

Ban Quản lý Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức

Người nhận: Ông Lã Vương Bằng – Giám đốc

Số 25 Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

ĐTHC: +84 24 3938 8623; ĐTĐT: +84 24 3937 8049

e-mail: pmu-vgu@moet.edu.vn

 

 

Các Tin Liên Quan