07/11/2016 11:20:43 GMT + 7 Email Print

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

(LỰA CHỌN NHÀ THẦU THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC

TÍN DỤNG: TF 94434, IDA 47860

DỊCH VỤ: TƯ VẤN THỬ NGHIỆM TẢI TRỌNG CỌC THÍ NGHIỆM THĂM DÒ

KÝ HIỆU: VGU-S-03-06

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Ngân hàng Thế giới cho Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức và một phần của khoản tín dụng này sẽ được dành chi trả cho dịch vụ tư vấn dưới đây.

Dịch vụ tư vấn (“Dịch vụ”) bao gồm:

Vận chuyển đối trọng cọc thí nghiệm thăm dò;

Thí nghiệm nén tĩnh cọc thí nghiệm thăm dò;

Thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ: 24 tháng (bao gồm cả thời gian thẩm định và phê duyệt)

Địa điểm thực hiện dịch vụ: phường Thới hòa, huyện Bến cát, tỉnh Bình Dương.

Ban Quản lý xây dựng Trường Đại học Việt Đức, Bộ Giáo dục và Đào tạo mời các công ty tư vấn có tư cách pháp nhân hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm đến việc cung cấp Dịch vụ.

Các tư vấn quan tâm cần cung cấp thông tin chứng minh rằng mình có năng lực cần thiết và kinh nghiệm liên quan đến việc thực hiện Dịch vụ. Các tiêu chí của danh sách ngắn như sau:

Có tư cách pháp nhân với giấy phép kinh doanh được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền ở nước mà nhà thầu mang quốc tịch; có đủ điều kiện lập báo cáo thử tải cọc thí nghiệm thăm dò theo điều 10, Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Có kinh nghiệm trong thực hiện các dịch vụ tương tự (danh sách các hợp đồng đã thực hiện, bao gồm quy mô của hợp đồng, giá trị của hợp đồng, thời gian thực hiện, địa điểm và khách hàng);

Có danh sách nhân sự đề xuất và trang thiết bị đề xuất để thực hiện dịch vụ.

Các tư vấn quan tâm được lựa chọn theo mục 1.9 trong Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Lựa chọn và Thuê tư vấn do Bên vay của Ngân hàng Thế giới thực hiện, phiên bản tháng 5 năm 2004, sửa đổi tháng 10 năm 2006 và tháng 5 năm 2010("Hướng dẫn Tư vấn"), về chính sách của Ngân hàng Thế giới về xung đột lợi ích.

Tư vấn có thể liên kết với các công ty khác dưới các hình thức của một liên danh hoặc tư vấn phụ để tăng cường năng lực của mình.

Tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương pháp Lựa chọn trên cơ sơ năng lực của tư vấn (CQS), quy định trong Hướng dẫn tuyển chọn Tư vấn.

Hồ sơ bày tỏ quan tâm được trình bày bằng tiếng Việt, bao gồm các thông tin liên hệ (người đại diện, địa chỉ, điện thoại, fax, e-mail) của (các) đơn vị tư vấn quan tâm đến dịch vụ tư vấn.

Thông tin thêm có thể được cung cấp tại địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính: Từ 8h00 đến 17h00.

Hồ sơ bày tỏ quan tâm phải được gửi đến địa chỉ dưới đây bằng văn bản một các trong hình thức (trực tiếp, hoặc qua đường bưu điện, hoặc bằng fax, hoặc qua e-mail) không muộn hơn 17h00  ngày 23 tháng 11 năm 2016:

Ban Quản lý Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức

Người nhận: Ông Phan Quang Dũng – Giám đốc
Số 12A Hai Bà Trưng ,quận Hoàn Kiếm , Hà nội, Việt nam.
Tel: +84 4 3938 8623 Fax: +84 4 3937 8049
E-mail: pmu-vgu@moet.edu.vn

Các Tin Liên Quan