Lễ mở thầu - Gói thầu Tư vấn Quản lý dự án” (VGU-S-03-03)
21/09/2017 10:36:47 GMT + 7 Email Print
le mo thau 2
Le mo thau .jpg

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-BGDĐT ngày 05/05/2017 của Giám đốc Ban QLCDA Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt dự toán gói thầu Tư vấn Quản lý dự án (VGU-S-03-03) thuộc Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức; 

Căn cứ Quyết định số 2038/QĐ-BGDĐT ngày 13/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu trong thành phần 3, 4 do Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện năm 2017 thuộc Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức;

Căn cứ Thư của Ngân hàng Thế giới ngày 11/9/2017 không phản đối Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh lần 2) các gói thầu thuộc thành phần 3, 4 do Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện năm 2017 thuộc Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức;

9 giờ 00, ngày 20/9/2017, Ban Quản lý dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức tổ chức lễ mở gói thầu “Tư vấn Quản lý dự án” (VGU-S-03-03)

Các thành phần tham dự: Đại diện Ban quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc và các thành viên thuộc Ban quản lý dự án Xây dựng Trường đại học Việt Đức cùng các đơn vị tư vấn tham gia.

Dưới sự chỉ đạo của Ông Ngô Toàn Thắng - Giám đốc Dự án, chuyên gia đấu thầu quốc tế và tổ chuyên gia đấu thầu, quá trình mở thầu thực hiện theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước và Ngân hàng Thế giới .

Quá trình mở thầu diễn ra công khai, minh bạch trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu và các đại biểu tham dự. Buổi lễ mở thầu được kết thúc vào 9h30 phút cùng ngày.

Bài & ảnh : PMU Việt Đức.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

 

Các Tin Liên Quan