Danh sách hợp đồng chuyên gia tư vấn ký năm 2013
28/02/2014 15:09:50 GMT + 7 Email Print
Ký hiệu Vị trí tuyển dụng Ngày ký hợp đồng
VGU-IC-04-09 Chuyên gia tư vấn luật 01/08/2013
VGU-IC-04-03 (a) Kỹ sư xây dựng (HN) 16/09/2013
VGU-IC-04-03 (b) Kỹ sư xây dựng (HCM) 02/12/2013
VGU-IC-04-07 (a) Nhân viên hành chính (HN) 01/07/2013
VGU-IC-04-07 (b) Nhân viên hành chính (HCM) 23/12/2013
VGU-IC-04-11 Kỹ thuật viên công nghệ thông tin 03/06/2013
VGU-IC-04-02 (a) Chuyên gia đấu thầu trong nước 15/10/2013
Các Tin Liên Quan