Ngày cập nhật 27/02/2015
Bản in

Ký hiệu : VGU-S-03-04(b)
Ngày mời thầu : 26/02/2015
Ngày đóng thầu : 12/03/2015
Tệp đính kèm : 20150116 VGU-S-03-04b REOI.doc
Tiêu đề : Khảo sát địa chất xây dựng khuôn viên mới
THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM (LỰA CHỌN CÔNG TY THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC 
TÍN DỤNG: TF 94434, IDA 47860
KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT XÂY DỰNG KHUÔN VIÊN MỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC (VGU)
KÝ HIỆU: VGU-S-03-04(b)

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Ngân hàng Thế giới cho Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức và một phần của khoản tín dụng này sẽ được dành chi trả cho dịch vụ tư vấn dưới đây.

Dịch vụ tư vấn (“Dịch vụ”) bao gồm:
  • Lập phương án kỹ thuật và tiến độ thực hiện công tác khảo sát địa chất phục vụ thiết kế bản vẽ thi công Dự án Xây dựng trường Đại học Việt Đức trên khu vực rộng khoảng 24.5 ha (cho Giai đoạn 1) tại xã Thới hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương:
  • Thực hiện công tác khảo sát địa chất trên cơ sở phương án kỹ thuật được Chủ đầu tư phê duyệt và Hợp đồng; 
  • Thực hiện công tác khảo sát địa chất và Lập báo cáo kết quả khảo sát địa chất theo những qui định và tiêu chuẩn chuyên ngành của Nhà nước Việt nam. 
Thời gian thực hiện dịch vụ: 02 tháng (từ tháng 6/2015 đến tháng 8/2015)

Địa điểm thực hiện dịch vụ: tại xã Thới hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Ban Quản lý xây dựng Trường Đại học Việt Đức, Bộ Giáo dục và Đào tạo mời các công ty tư vấn có tư cách pháp nhân hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm đến việc cung cấp Dịch vụ. Các Tư vấn quan tâm cần cung cấp thông tin chứng minh rằng mình có năng lực cần thiết và kinh nghiệm liên quan đến việc thực hiện Dịch vụ. Các tiêu chí của danh sách ngắn như sau:
  • Có tư cách pháp nhân với giấy phép kinh doanh được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền ở nước mà nhà thầu mang quốc tịch;
  • Có kinh nghiệm trong thực hiện các dịch vụ tương tự (danh sách các hợp đồng đã thực hiện, bao gồm quy mô của hợp đồng, giá trị của hợp đồng, thời gian thực hiện, địa điểm và khách hàng);
  • Có danh sách nhân sự đề xuất và trang thiết bị đề xuất để thực hiện dịch vụ. 

Các tư vấn quan tâm được lựa chọn theo mục 1.9 trong Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Lựa chọn và Thuê tư vấn [theo các khoản Tín dụng & Tài trợ IBRD và IDA] do Bên vay của Ngân hàng Thế giới thực hiện công bố bởi Hiệp hội tháng 5 năm 2004 và sửa đổi tháng 10 năm 2006 và tháng 5 năm 2010("Hướng dẫn Tư vấn"), về chính sách của Ngân hàng Thế giới về xung đột lợi ích.

Tư vấn có thể liên kết với các công ty khác dưới các hình thức của một công ty liên doanh hoặc tư vấn phụ để tăng cường năng lực của mình.

Tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương pháp Lựa chọn dựa trên giá và chất lượng (QCBS) quy định trong Hướng dẫn tuyển chọn Tư vấn.

Hồ sơ bày tỏ quan tâm phải được trình bày bằng tiếng Anh.

Thông tin thêm có thể được cung cấp tại địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính: Từ 8h00 đến 17h00.

Hồ sơ bày tỏ quan tâm phải được gửi đến địa chỉ dưới đây bằng văn bản một các trong hình thức (trực tiếp, hoặc qua đường bưu điện, hoặc bằng fax, hoặc qua e-mail) không muộn hơn 05h00 chiều  ngày 12 tháng 3 năm 2015:
Ban Quản lý Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức
Người nhận: Ông Phan Quang Dũng – Giám đốc
Số 12A Hai Bà Trưng ,quận Hoàn Kiếm , Hà nội, Việt nam.
Tel: 84-4-39388623; Fax: 84-4-39378049
E-mail: pmu-vgu@moet.edu.vn