Ngày cập nhật 22/01/2014
Bản in

Ký hiệu : VGU-S-03-02
Ngày mời thầu : 11/06/2013
Ngày đóng thầu : 31/12/2013
Tệp đính kèm : QCBS-QBS-FBS-LCS-ContractAwardTemplate.pdf
Tiêu đề : QBS CONTRACT AWARD NOTICE

Thông báo trao hợp đồng Dịch vụ Tư vấn thiết kế tổng thể Xây dựng khuôn viên mới Trường đại học Việt Đức.

Thuy
Thuy.png