PMU
In trang In trang
 
20/11/2014 16:40:45 GMT+7
Tuyển dụng chuyên gia kế toán

Bộ Giáo dục và Đào tạo được nhận một khoản tín dụng từ các nguồn vốn đặc biệt của Ngân hàng Thế giới (WB) cho dự án thành lập trường Đại học Việt Đức, với mục tiêu phát triển  trường đại học trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam, ngang tầm các trường đại học tiêu chuẩn trong khu vực và quốc tế; Ban Quản lý Dự án Xây dựngTrường đại học Việt Đức (PMU ) đang tìm kiếm một (01) ứng cử viên cho vị trí Chuyên gia đấu thầu trong nước, phục vụ quá trình thực hiện dự án.

Mục tiêu: Chịu trách nhiệm hỗ trợ Giám đốc Dự án trong việc thống nhất quản lý kế toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Thế giới (WB) và  các cơ quan nhà nước có liên quan.

Phạm vi công việc

 • Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam;
 • Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán;
 • Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của Dự án;
 • Lập báo cáo tài chính đúng theo quy định của Chính phủ Việt Nam và WB;
 • Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật;
 • Cung cấp cho đoàn kiểm tra kế toán (chỉ khi được Ban giám đốc dự án chỉ đạo) tài liệu kế toán có liên quan đến nội dung kiểm tra và giải trình các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra;
 • Thực hiện kết luận của đoàn kiểm tra kế toán;
 • Sắp xếp chứng từ kế toán theo nội dung kinh tế, theo trình tự thời gian và bảo quản an toàn theo quy định của pháp luật;
 • Bảo quản tài liệu kế toán đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng và lưu trữ.
 • Việc thực hiện và lịch biểu
 • Chuyên gia tư vấn phải thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ được quy đinh trên nhằm đảm bảo cho dịch vụ được tiến hành trôi chảy.

Báo cáo: Chuyên gia tư vấn sẽ phải hoàn thành và nộp các báo cáo tháng, quý giữa năm và hằng năm về tiến độ công việc theo yêu cầu của Lãnh đạo Dự án.

Thời hạn thực hiện hợp đồng: 12 tháng.

Điều kiện được cung cấp bởi Đại diện Chủ đầu tư: Đại diện Chủ đầu tư sẽ cung cấp cho Chuyên gia tư vấn các hỗ trợ về văn phòng, trang thiết bị, giám sát và hướng dẫn, văn kiện và tài liệu, và tạo điều kiện tiếp cận các thông tin và tài liệu quan trọng.

Trình độ chuyên môn

 • Có bằng đại học chính quy trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính) hoặc trường Đại học Kinh tế quốc dân chuyên ngành: tài chính, kế toán hoặc kiểm toán;
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm công tác kế toán;
 • Ưu tiên: người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán xây dựng cơ bản và làm việc cho các chương trình, dự án nước ngoài;
 • Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
 • Thành thạo tiếng Anh (4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết); có kỹ năng viết văn bản tốt cả hai ngôn ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt);
 • Sử dụng thành thạo máy tính phục vụ cho công tác chuyên môn.

Thời gian và địa điểm làm việc: Ngày làm việc của Chuyên gia tư vấn là từ thứ hai đến thứ sáu. Chuyên gia tư vấn sẽ làm việc vào cuối tuần nếu như được yêu cầu tham gia các cuộc họp chuyên môn hoặc đi công tác. Các yêu cầu này phải được các bên thực hiện bằng văn bản hoặc qua hình thức thư điện tử.

Địa điểm làm việc: Hà Nội.

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 10 tháng 12 năm 2014

Thông tin liên hệ

Ban Quản lý Dự án Xây dựng Trường đại học Việt Đức, Bộ Giáo dục và Đào tạo,Số 12A Hai

Bà Trưng, ​​quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua email: pmu-vgu@moet.edu.vn và cgdauthau3.vgu@moet.edu.vn Người liên hệ: Nguyễn Thị Loan (Ms.), Chuyên gia đấu thầu trong nước, điện thoại: (844)39-388-623 ( máy lẻ: 4000).