PMU
In trang In trang
 
11/03/2019 14:22:45 GMT+7
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU - VGU-G-03-GP2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án:               Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức

Tín dụng số:     IDA 4786-VN

Tên hợp đồng:             Hệ thống điều hòa, thông gió toàn trường, BMS

Số tham chiếu.:           VGU-G-03-GP2

Nguồn vốn:        IDA – Ngân hàng Thế giới;

Phương pháp đấu thầu: Đấu thầu quốc tế (ICB)

Giá gói thầu:       223.494.180.000 VNĐ (bao gồm thuế và dự phòng phí)

Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu hợp lệ, giá dự thầu công bố tại lễ mở thầu và giá đánh giá, bao gồm:

TT

Tên nhà thầu

Giá dự thầu

(VNĐ)

Giá dự thầu sau giảm giá

(VNĐ)

Giá đánh giá

(VNĐ)

1

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Nam Thịnh

204.399.592.826

192.135.617.256

191.712.286.935

2

Công ty TNHH Thiết bị Hùng Phát

206.643.227.000

206.643.227.000

207.507.395.859

3

Công ty TNHH Toàn Cầu Khải Minh

200.072.056.000

200.072.056.000

200.999.793.992

4

Liên danh Searefico – IBS

205.158.645.000

205.158.645.000

205.057.687.902

Tên các nhà thầu bị loại và lý do bị loại:

-          Liên danh VMRC - Newtatco: Hồ sơ dự thầu không đáp ứng;

-          Công ty TNHH Máy nén khí Kobelco Việt Nam: Không có bảo lãnh dự thầu, hồ sơ dự thầu không đáp ứng.

Tên nhà thầu trúng thầu và Giá trúng thầu:

-          Nhà thầu được đề nghị trao hợp đồng: Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Nam Thịnh;

-          Địa chỉ: 8-10 Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;

-          Giá đề nghị trúng thầu: 208.299.256.832 VNĐ (bao gồm thuế và dự phòng phí);

-          Loại hợp đồng: Hợp đồng đơn giá cố định;

-          Thời gian thực hiện hợp đồng: 700 ngày

-          Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: số 46/QĐ-DAĐHVĐ ngày 20/11/2018 của Ban Quản lý dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Hệ thống điều hòa, thông gió toàn trường, BMS (VGU-G-03-GP2) thuộc Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức.

Quy mô hợp đồng: Cung cấp và lắp đặt Hệ thống điều hòa, thông gió toàn trường, BMS khuôn viên mới trường Đại học Việt Đức.