PMU - Ban Quản Lý Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức
Videos Chọn video
BTV đưa tin lễ Khởi...
Lễ khởi công xây dựng khuôn viên mới trường đại học Việt Đức

Tin tức 24h đưa tin lễ...
Lễ khởi công xây dựng khuôn viên mới trường đại học Việt Đức

HTV9 đưa tin về lễ...
Lễ khởi công xây dựng khuôn viên mới trường đại học Việt Đức

Hội nghị khởi động...
Phóng sự phát trên đài truyển hình tỉnh Bình Dương

Ban dự án đi thăm khu...
Ban dự án đi thăm khu đất dự án tại Bình Dương